Afmeldmail

Op deze pagina kunt u uw afmelding registreren voor de volgende ronde.

Vul deze pagina in en verstuur de mail. U krijgt een kopie op het email adres dat u heeft opgegeven. Controleert u svp of u deze mail heeft ontvangen. Dit kan enkele minuten duren. Mocht u het bericht niet hebben ontvangen dan is er iets fout gegaan. U kunt er dan van uitgaan dat de intern wedstrijdleider het bericht ook niet heeft ontvangen! Probeert u het dan nog een keer!

 

 

Jeugd Manifest

Nicolaas Roodenburg

* Schaakclub Dordrecht (hierna te noemen SCD) ambieert een eigen jeugdafdeling te bezitten met een huidige grootte tot maximaal ca. 30 jeugdleden.

* SCD ondersteunt een zo zelfstandig mogelijk opererende jeugdafdeling, waardeert en erkent een grote mate van autonomie voor de jeugdafdeling. Inzet van ouders en / of anderen die geen lid zijn van de SCD, wordt toegejuicht.

* SCD stelt jaarlijks een budget op en zorgt voor een zo goed mogelijke speellocatie en speel materiaal om de jeugdleiders, jeugdleden en hun begeleiders te kunnen laten schaken en les daarin te krijgen en te geven.

Er zal gespeeld worden in de Crabbehoeve van 18.30 uur tot 19.30 uur in drie voor de jeugd beschikbare zalen.

Er is ruimte in de zaal bij de bar ter beschikking voor ouders.

* SCD is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gekwalificeerde jeugdleiders en de jeugd coördinator. SCD ondersteunt activiteiten, die ontplooid worden zowel in het eigen clublokaal als daarbuiten.

* SCD heeft binnen het bestuur een functionaris als contactpersoon voor de jeugd zijnde de voorzitter, met ondersteuning van de algemeen adjunct.

* Er zal regelmatig contact gelegd worden met de jeugd coördinator en/of de jeugdleiders om van gedachten te wisselen en  verbeterpunten te initiëren.


December 2016, September 2018 Dordrecht
Namens het bestuur van de SCD,
Arend van Grootheest, voorzitter
Ton Slagboom, adjunct

Statistieken

Op deze lijst kunt u zien hoeveel spelers per ronde zijn ingeschreven, hebben meegedaan aan de interne, aan de externe en zich hebben afgemeld.

Snel- en rapidschaak reglement

SNEL- RAPID SCHAAK SCHAAKCLUB DORDRECHT               
UPDATE REGLEMENT vanaf SEIZOEN 2017-2018

Het snelschaken en rapidschaken

Naast de normale clubavonden wordt zes keer per seizoen een snelschaak- en een rapidschaak competitie gehouden. Voor het snelschaken en rapidschaken behoeft niet te worden afgemeld. Deelname aan deze competities staat open voor alle leden van Schaakclub Dordrecht en / of belangstellenden. Elke avond worden de aanwezige deelnemers ingedeeld in groepen waarin een gesloten competitie
wordt gespeeld. Dat geschiedt met programmatuur op de laptop(s) onder leiding van een wedstrijdleider van SCD. Het tempo bedraagt voor de snelschaak competitie in principe 5 minuten per persoon per partij. Voor de rapidschaak partijen wordt in het algemeen 15 minuten per persoon per partij gehanteerd.

INDELING

Aan het begin van de avond geeft een ieder te kennen of men snel of rapid wilt spelen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de snel- en rapidschaak competitie gespeeld volgens een gesloten systeem (round-robin) dan wel het Zwitsers Systeem. Alle deelnemers aan een snel- of rapidschaak ronde zitten dan in een groep. Mocht het aantal dermate groot zijn, kan er eventueel in 2 groepen gespeeld worden. Indeling geschiedt op basis van de Snel-of Rapid ELO t/m de vorige ronde. Na afloop van iedere ronde wordt de ranglijst bepaald op matchpunten en WP/ SB (Rapid) of onderling resultaat (Snel). Bij gelijk eindigen worden de punten bij elkaar opgeteld en dan gedeeld. De winnaar krijgt 1 punt, no. twee 2 etc. De uitslagen van elke ronde worden op de website gepubliceerd.

KAMPIOEN

Aan het eind van het schaakseizoen zijn de beide kampioenen diegenen die in totaal het minste aantal toegekende punten heeft bij hun vier beste resultaten van de 6 ronden. Bij gelijk eindigen telt het eerst wie de meeste ronden gewonnen heeft. Indien dat ook gelijk is, dan bepaalt het hoogste percentage gescoord over alle ronden van het hele seizoen. Om in aanmerking te komen voor de titel moet men minstens vier keer hebben meegespeeld. De eind ranglijst wordt gepubliceerd in het Digiblad en op de website. De Snel- en Rapidkampioen ontvangen op de eerstvolgende ALV een beker.

Interne wedstrijdleider
December 2016

Vrije ronde lijst

In het onderstaande overzicht kunt u alle spelers vinden die in de afgelopen competities buiten hun schuld een schaakavond hebben moeten missen omdat het systeem hen aanwees bij een oneven aantal beschikbare spelers, of omdat iemand was ingedeeld tegen een persoon die zich, meestal als gevolg van een foutje in de verwerking, wel had afgemeld.

Deze personen worden geregistreerd als "vrijgeloot". Om de interne competitie niet te veel te verstoren zal het competitiesysteem spelers uit de top-5 van de ELO-lijst niet aanwijzen als "vrijgeloot". Buiten deze eerste vijf zal, bij een ongelijk aantal deelnemers, het lot bepalen wie wordt aangewezen als vrijgeloot.