Jeugd Manifest

Nicolaas Roodenburg

* Schaakclub Dordrecht (hierna te noemen SCD) ambieert een eigen jeugdafdeling te bezitten met een huidige grootte tot maximaal ca. 30 jeugdleden.

* SCD ondersteunt een zo zelfstandig mogelijk opererende jeugdafdeling, waardeert en erkent een grote mate van autonomie voor de jeugdafdeling. Inzet van ouders en / of anderen die geen lid zijn van de SCD, wordt toegejuicht.

* SCD stelt jaarlijks een budget op en zorgt voor een zo goed mogelijke speellocatie en speel materiaal om de jeugdleiders, jeugdleden en hun begeleiders te kunnen laten schaken en les daarin te krijgen en te geven.

Er zal gespeeld worden in de Crabbehoeve van 18.30 uur tot 19.30 uur in drie voor de jeugd beschikbare zalen.

Er is ruimte in de zaal bij de bar ter beschikking voor ouders.

* SCD is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gekwalificeerde jeugdleiders en de jeugd coördinator. SCD ondersteunt activiteiten, die ontplooid worden zowel in het eigen clublokaal als daarbuiten.

* SCD heeft binnen het bestuur een functionaris als contactpersoon voor de jeugd zijnde de voorzitter, met ondersteuning van de algemeen adjunct.

* Er zal regelmatig contact gelegd worden met de jeugd coördinator en/of de jeugdleiders om van gedachten te wisselen en  verbeterpunten te initiëren.


December 2016, September 2018 Dordrecht
Namens het bestuur van de SCD,
Arend van Grootheest, voorzitter
Ton Slagboom, adjunct

resized_d3100DSC_0143_3448.jpg