Dordrecht 2 mist finale op een haar

Dordrecht 2 is er net niet in geslaagd om na 17 jaar weer eens de finale te halen.

Schiedam bleek op het eind van de avond net iets doortastender en won verdiend.

Het begin begon rooskleurig voor Dordrecht, zeker op papier omdat Schiedams coryfee John van Baarle helaas ziek thuis bleef.

Ton had zich op hem voorbereid en trof na loting nu met wit de ook sterk opererende Rus Alex Kapitenko. Het besluit om toch de Lf4 variant in het Dame-indisch te spelen pakte goed uit want in een Dame-eindspel kon Alex niet veel anders meer als eeuwig schaak te geven.

Piet, om bovengenoemde reden op bord 2, kwam tegen van Loenen met zwart goed uit de opening en geeneens met de Leeuw. Een pion plus werd eigenlijk redelijk eenvoudig verzilverd tot winst.

Ben speelde op bord 3 een ongelukkige wedstrijd tegen David v.d. Mast. Er kwam een theoretische offer-variant op het bord, waar beide even het spoor kwijt waren onder toeziend oog van onze meester Mark. Ben probeerde van alles, maar het stuk achter bleef en de nul werd genoteerd.

Alle ogen waren op de slotpartij gericht die een vreemd verloop kende. Natuurlijk speelde Victor Frans, maar werd daarin door een zeer aanvallende Ad Juin behoorlijk overspeeld. De storm werd echter overleefd, waarna Victor in het middenspel het heft in handen had. Daarin vond hij helaas niet het winnende Pg4!, waarna het eindspel in dreigende tijdnood uit zijn handen glipte: 0-1

Al met al een echte bekerkraker en Schiedam voor het eerst in de finale. Gefeliciteerd & succes!

Thuiskomend was er 1 die er toch een beetje mee kon leven: juist, mijn vrouw komt uit.....

Ton Slagboom,  Bekercaptain D2