LET OP LET OP -- GEEN CLUBAVOND op 15 - 9

Helaas, helaas, de geplande start van de competitie kan niet doorgaan. De intern wedstrijdleider heeft u allen een berichtje gestuurd met de volgende tekst:

"

Beste leden van Schaakclub Dordrecht,
 
Op de A.L.V. van 1 september jongstleden is besloten dat de Interne Competitie van start zou gaan op dinsdag 15 september aanstaande. Maar zéér recent ontving het bestuur een gewijzigd schaak-protocol van de KNSB met aangescherpte regels voor schakers en locatie.
Bovendien dient de aanleg van het ventilatie-systeem in Crabbehoeve nog te gebeuren.
Het bestuur voelt zich daarom genoodzaakt de start van de Interne Competitie uit te stellen tot een nog nader te bepalen tijdstip. Wanneer er iets ter zake te melden valt, zult u het van het bestuur vernemen.

Namens het bestuur van SCD,
Henk Timmermans

"

Dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over lijkt me. Volg de site en we laten u weten wanneer we dan toch eindelijk wel weer aan de slag mogen......