Afgelasting clubavonden Maart

De KNSB heeft, mede op advies van het RIVM en NOC*NSF in verband met het coronavirus, besloten om alle schaakactiviteiten

tot en met 31 maart a.s. af te gelasten. Tevens heeft zij de regionale bonden en alle aangesloten verenigingen dringend

verzocht om dit voorbeeld te volgen.

 

De RSB heeft hier inmiddels gehoor aan gegeven en zij heeft alle competitiewedstrijden tot en met 31 maart afgelast.

Het bestuur van Schaakclub Dordrecht heeft eveneens besloten om hier gehoor aan te geven en tot en met 31 maart a.s.

zal daardoor het clublokaal gesloten zijn en zal de interne competitie voor zowel de jeugd als de senioren geen doorgang vinden.

Voor de periode na 31 maart a.s. kunnen wij op dit moment nog geen mededelingen doen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij

dit zo spoedig mogelijk met u communiceren, zowel via de mail als via onze website.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,Teus Slotboom – S ecretaris Schaakclub Dordrecht