Dinsdag 3 September ALV

Beste clubleden, bij deze graag vanaf onze website aandacht voor de ALV a.s. dinsdagavond, startend om 20.00 uur, uiteraard in de Crabbehoeve.

Zoals altijd zijn de stukken verzonden door secretaris Jan Willem Versloot, die te kennen heeft gegeven dat voor de laatste keer te hebben gedaan. 

Zijn opvolger staat al te trappelen, maar dat hangt natuurlijk dinsdag van jullie af....

 

Datzelfde geldt voor de stemming over de interne competitie. Afgelopen seizoen was een proefjaar, waarin bleek dat ook de toegenomen aantal externe wedstrijden een rol speelde. Het aantal externe teams wordt komend seizoen wel minder, maar dinsdag komen vanzelf alle plussen en minnen naar voren.

Kortom: Belangrijke zaken te bespreken, dus komt in zo groot mogelijke getale! Het bestuur (en de bardienst van de Crabbehoeve) zal dat toejuichen.