Nog geen normaal schaak perspectief, maar wel internet chess in 2021 (HB)

Voorlopig is er nog geen perspectief wanneer de schakers weer normaal kunnen spelen op de vertrouwde dinsdagavond in de Crabbehoeve aan de Abraham Kuyperweg. Dat betekent dat wie zin heeft, wel kan internet schaken via team schaakclub Dordrecht of team schaakclub Twello op de dinsdagavonden. Bovendien speelt een 10-tal SCD-ers in de KNSB online op zaterdagmiddag (volgende 16-01) middels 2 teams, captains Wouter de Bruin en Kees van't Hoff. Voor informatie en binding met de achterban verzorgen bovendien zowel de Crabbehoeve als Schaakclub Dordrecht regelmatig nieuwsbrieven.

 

Veel mensen en ook schakers willen 2020 in het museum van herinneringen opbergen. Toch zijn er gebeurtenissen in de eigen Dordtse schaakwereld, die ook bij 2020 horen. Zo overleed kort na de opening van de Peter van der Laars schaakplaats in juni de naamgever en erelid van schaakclub Dordrecht. Peter werd 82 jaar en wordt ook in de boeken bijgehouden als erelid van de club. Bij de Willige Dame overleed Wim Vink, die vooral op snelschaakgebied in allerlei toernooi zijn snelheid liet zien. Een speler, die ook tegen KNSB-teams uit Dordrecht uitkwam, was journalist Alexander Munninghoff. Hij overleed in april op 76-jarige leeftijd. Alexander, die in het boek de Stamhouder zijn levensverhaal opschreef. had ook banden met bekende Dordtse schakers. We gaan even voorbij aan de schakers, die hij tegenkwam in het NK schaken voor journalisten vanaf 1990.

Zijn boek over Donner kwam mede tot stand door de medewerking van de twaalfvoudig kampioen van Dordrecht, Henk J. van Donk (1920-2008). Dat was niet vreemd, want in de competitie bij het Haagse DD, voor zijn komst naar Dordrecht in 1954, was Van Donk Donner meermalen de baas. Euwe had hem wel verteld dat zijn schaakloopbaan er onder zou leiden als hij ook bestuurlijk de schaakbond (KNSB) ging dienen. Ook bij de KNSB behoorde hij tot de beeldbepalende bestuurder zoals secretaris, vice-voorzitter en tijdelijk voorzitter in 1965. Zijn humor wanneer hij prijzen moest uitreiken, is al vastgelegd. Toen Dordtenaar Pank Hoogendoorn open kampioen van Nederland werd, merkte Van Donk op dat hij tweede in het kampioenschap van Dordrecht was geworden. ,,Hoe sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn."

Munninghoff had ook nog een gesprek enkele jaren voor zijn dood met Hans Wertheim, die met hem in zijn flat woning in het Russisch begon. Wertheim (1905-2002) is de enige Dordtenaar, die aan een schaakolympiade heeft deelgenomen. Hij werd overigens drie keer open kampioen van Nederland voor de tweede wereldoorlog, zei vertelde hij nog een historisch onderzoeker, die maar twee kampioenschappen had ontdekt. Toen Wertheim met pensioen ging, werd hij overigens direct clubkampioen bij Dordrecht. Hij vond dat het maar enkele regels waard zou zijn in de krant, maar zijn vrouw Corrie Wertheim belde de journalist op om hem te vragen vooral aandacht aan dit succes te besteden. ,,Hans is toch een voorbeeld voor de oudere schakers door gelijk zo kampioen te worden".

Zijn enthousiasme voor de schaaksport liet Wertheim ook weten aan Alexander Munninghoff die de schakende journalisten later vertelde in Wijk aan Zee over zijn ontmoeting met Wertheim die uiteraard ook groot de Haagsche Courant haalde.

Hans Berrevoets