Digiblad nr.8

Het 54 pagina's tellende Digiblad heeft naast de bekende eerder verschenen verslagen over met name de externe partijen van de 8 Dordtse teams en vele toernooien ook nieuwe stukken.

 

Zo wordt er bekend gemaakt wie de eerste groep van de Interne gewonnen heeft (met afstand) en samen met de runner-up het recht heeft om volgend seizoen in de Kroongroep te spelen.

Hans Berrevoets heeft een prachtig IM over voormalig voorzitter / erelid Jan Flach geschreven.

Helaas staat op blz. 54 een storende fout: Het gaat niet om Hein v.d. Wal maar Hein v.d. Berg.

Tot slot: De secretaris van de RSB, Willem Platje heeft extra aandacht aan de uitgave gegeven. Men zie: http://r-s-b.nl/nieuws/gelukkig-toch-meer-digitale-clubbladen-dan-we-dachten/