Waardering interne competitie

Al enige tijd is er reuring over de interne competitie. Dat is een goede zaak, want dat tekent de betrokkenheid van de leden en de wens om het allemaal nog leuker te maken dan het nu al is. Afgelopen ALV heeft de vereniging een aantal leden gevraagd na te denken over de verschillende interne competities. Als ontwerper van het competitie systeem dat wij al vele jaren gebruiken, wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Deze enquete geeft daarvoor de nodige input

Algemene indruk

Competitie systeem eisen

Opmerking voor volgende vraag

Indien het aantal spelers op een clubavond oneven is, kan aan de voorwaarde uit de onderstaande vraag niet worden voldaan. Er moet dus in dat geval voor worden gezorgd dat er maximaal slechts 1 persoon vrijgeloot. Er wordt bijgehouden welke spelers van de interne competitie worden vrijgeloot en het systeem moet ervoor zorgen dat iedereen een vrije ronde krijgt toegewezen, voordat een persoon voor de tweede keer wordt vrijgeloot.

Opmerking bij volgende vraag

In verband met het streven naar een zo hoog mogelijke opkomst op een clubavond geldt het meetellen van de externe competitie in de interne ranglijst, alleen voor externe wedstrijden die op een clubavond worden gespeeld.

Opmerkingen bij de volgende vraag

In principe kunnen alle spelers, onafhankelijk van de opkomst discipline, elke ronde meespelen. Ze kunnen echter alleen aanspraak maken op een plaats op de ranglijst (geen sterretje voor de naam) als ze meer dan de helft van het aantal ronden hebben meegedaan.

Opmerking bij de volgende vraag

Op dit moment hebben we, natuurlijk naast de kroongroepstand, 3 ranglijsten: competitie stand, winst/verlies lijsten en ELO ranglijst

De competitiestand

probeert een gecombineerd beeld te geven van

 1. De onderlinge krachtsverschillen
  Basis is de ELO-rating, waarmee de hoogste ratinghouder (ofwel sterkste speler) bovenaan begint.
 2. Hoe goed of slecht men het binnen een competitie doet
  Men stijgt en daalt veel sneller op deze lijst dan men op de ELO ratinglijst doet; een waardering of straf voor een goed of slecht seizoen
 3. inzet voor de externe competitie
  Men krijgt een vaste waardering voor het meedoen met de externe competitie, onafhankelijk van de uitslag. Soms neemt men in het kader van het teambelang genoegen met remise, of neemt men onverantwoorde risico’s. Meedoen wordt in alle gevallen gelijk beloond.
 4. de opkomst op de clubavond
  Na een tweetal onbestrafte afmeldingen, immers iedereen is wel eens verhinderd, worden extra afmeldingen licht bestraft.

De winst/verlies lijst

De tweede ranglijst is de winst/verlies lijst. Hierbij begint elke speler in de club op 0 en worden alle behaalde of verloren competitiepunten in een ranglijst gezet. Elke speler, van de hoogste ELO tot de laagste ELO heeft hier dezelfde kans om bovenaan (en onderaan) te eindigen.

De club-elo lijst

 Deze lijst geeft een zeer betrouwbaar beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen binnen de vereniging. Deze lijst wordt, door de jaren heen bijgehouden en door het veel grotere aantal partijen is deze lijst dus veel betrouwbaarder om onderlinge krachtsverhoudingen in te schatten. Wel moet men bedenken dat, naarmate de tijd verstrijkt, er verschillen in de KNSB-rating en de clubrating gaan ontstaan en kan een correctie om de gemiddelden weer op hetzelfde niveau te krijgen af en toe geen kwaad.

Opmerking bij volgende vraag

Spelers komen elkaar (te?) vaak tegen.
Dit is een kwestie van smaak en een balans tussen de wens partijen te spelen tussen spelers van min of meer gelijkwaardige sterkten en de wens om verschillende spelers te treffen. Met name voor spelers uit de top en de kelder van de ranglijst worden de verschillen na meer dan 10 ronden vaak wel heel erg groot.

Opmerking bij de volgende vraag

Het afwerken van de kroongroep ronden vergt veel medewerkingen van alle betrokken kroongroep leden. Enkelingen kunnen de succesvolle afronding van een kroongroep competitie sterk negatief beinvloeden. Daarom wordt gekeken naar een alternatief. In de volgende vragen wordt een mening gevraagd over 4 alternatieven

Wijzigingen in wekelijkse competitie

Opmerking bij de volgende vraag

Tot een aantal jaren geleden werd aan de start van de competitie de deelnemers verdeeld over drie gelijke groepen.De indeling blijft gelijk verlopen zoals dat nu gaat, voor de indeling worden alle spelers op competitiepunten gesorteerd en wordt een indeling gemaakt.
De ranglijsten per groep worden gemaakt op basis van de indeling, zoals die is gemaakt aan het begin van de competitie.
Naast de competitie ranglijst is er dan ook een Winst/Verlies ranglijst per groep op te maken.
Het aantal groepen is variabel. Ik denk dat dit ook afhangt van de manier waarop we de kroongroep of eventueel kroongroep-nieuwe-stijl in dit geheel integreren.
Hiermee wordt een poging gedaan om aan discussie punt 1 (niets om voor te spelen voor een groot gedeelte van de spelers) tegemoet te komen.

Alternatieve bepaling clubkampioenschap

Opmerking bij de volgende vraag

Tweede alternatief. Start met groep van top 8 spelers. Die spelen eerst een volledige competitie (door het jaar heen, net als nu). Na deze competitie spelen de bovenste vier nogmaals een volledige competitie van 3 partijen voor het kampioenschap en de overige 4 een degradatie toernooi.
Voordelen: betrouwbare kampioen; minder spelers, voldoende ronden om sterke spelers op de clubavond te krijgen

Opmerking bij de volgende vraag

Derde alternatief. Verlaten van kroongroep in zijn huidige vorm en in 7 ronden tennis-achtig toernooi opzet. De 8 of 9 avonden die deze competitie kost worden door het hele jaar heen gespeeld. De finale zal in april of mei plaatsvinden. Alle clubleden doen in principe mee en worden via een tennis-plaatsingsindeling gekoppeld. In de eerste ronde krijgen een aantal spelers een bye om op het vereiste aantal van 64 (of 32) te komen. Er is ook een verliezerspoule waar spelers die 1 keer hebben verloren in verder komen. Hoogst haalbare plek voor de verliezers-poule is de 3e plek.
Een avond moet een winnaar opleveren, dus eventueel een barrage van 2 snelschaakpartijtjes an daarna een Armageddon partij.

Spelers die 2 keer verliezen vallen uit het kampioenschap. Die spelen de volgende speelavond van het kampioenschap gewoon mee in de normale interne competitie.
De finale kan dan over twee partijen gaan met eventueel een barrage etc. etc.

Voordeel: Alle spelers van de club kunnen meedoen aan het kampioenschap; spannende strijd naarmate de competitie vordert; overzichtelijke indelings methode.

Nadeel: er moet wel op tijd gespeeld worden, dwz: er is een beperkte tijd tussen de ronden om een ronde te spelen als men op de geplande speeldag niet kan. Bij afwezigheid wordt een partij al snel verloren verklaard.

Opmerking bij de volgende vraag

Vierde alternatief. Verlaten van kroongroep in zijn huidige vorm en in 7, 9 of 11 ronden zwitsers toernooi met mogelijke byes. Alle clubleden doen mee en spelen elke ronde van het toernooi. Bye’s worden in de eerste vijf (?) ronde geaccepteerd met een halfje, daarna niet meer.

Voordeel: Alle spelers van de club kunnen meedoen aan het kampioenschap; overzichtelijke indelings methode; Scheiding van interne competitie en clubkampioenschap en dus ook makkelijke te integreren met groepen in de interne. Ronde voor dit kampioenschap wordt voor de interne behandeld als een normale interne competitie partij. Geen probleem met remises.

Nadeel: er moet wel op tijd gespeeld worden, dwz: er is een beperkte tijd tussen de ronden om een ronde te spelen als men op de geplande speeldag niet kan. Bij afwezigheid wordt een partij al snel verloren verklaard.

Ter afsluiting